ZAKŁADANIE I SPRZEDAŻ SPÓŁEK

Ekipa Iq Tax
Przedmiotem naszej działalności jest również zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, a także sprzedaż nowo założonych spółek.

To co wyróżnia na rynku naszą usługę w tym zakresie to kompleksowa prawno-podatkowa obsługa tworzenia spółek i ich sprzedaży.


Swoim klientom oferujemy również możliwość skorzystania z adresu naszej firmy przy rejestracji lub zakupie spółki.
_________________________________
SPRZEDAŻ GOTOWEJ SPÓŁKI

Proponujemy kupno gotowych, nowo założonych spółek tzw. shelf companies.
Usługa sprzedaży spółek cieszy się popularnością ze względu na możliwość szybkiego uruchomienia ich funkcjonowania. To duża oszczędność czasu i minimum formalności. Klientom zapewniamy szybkie i skuteczne przeniesienie prawa własności. Kupując u nas gotową spółkę niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży można rozpocząć działalność.

Sprzedawane spółki są podmiotami z pewnym, uregulowanym stanem prawnym, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, nie posiadają historii finansowej, należności ani zobowiązań, nie zatrudniały pracowników. Są w pełni zarejestrowane, czyli posiadają numer KRS, REGON, NIP i pełną zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej.
__________________________________

ZAŁOŻENIE I REJESTRACJA SPÓŁKI BĄDŹ INNEGO PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Zajmujemy się zakładaniem spółek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta oraz wybraną przez niego procedurą. Dokonujemy wszelkich formalności niezbędnych do przeprowadzenia podczas zakładania przedsiębiorstwa, począwszy od jego rejestracji w sądach i urzędach, po odbiór ostatecznych dokumentów i decyzji.

Sporządzamy umowę spółki, przygotowujemy potrzebne dokumenty, wypełniamy formularze dotyczące rejestracji spółki w KRS, Urzędzie Skarbowym, GUS, ZUS etc. Organizujemy podpisanie umowy spółki u notariusza. Składamy dokumenty rejestracyjne do odpowiednich organów. Monitorujemy proces rejestracji.

Świadczymy kompleksową usługę w powyższym zakresie, jak również możemy wspomóc Państwa w którymkolwiek z etapów zawiązywania nowego podmiotu.