UPRAWNIENIA I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Prezes Iq Tax


Swoją pracę wykonujemy na podstawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanych przez Ministra Finansów w postaci Certyfikatów Księgowych, jak również uprawnień biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Działamy zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC (Kodeks IFAC).Szczególną uwagę zwracamy na aspekty bezpieczeństwa, zarówno finansowego, jak i organizacyjnego związanego z prowadzoną przez nas działalnością.

Jesteśmy partnerem wiarygodnym finansowo. Posiadanie doświadczonego zespołu oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i ścisłe przestrzeganie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa informacji gwarantuje bezpieczeństwo danych naszych klientów i zapewnia poufność, która jest jedną z podstaw naszej współpracy z klientem.

Wykorzystujemy jedno z najbardziej znanych na światowym rynku oprogramowań finansowo-księgowych, co gwarantuje bezpieczeństwo informatyczne.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wysoką kwotę będące ochroną dla klienta w ramach prowadzonej przez nas działalności.