SPECJALIŚCI I OBSZARY PRAKTYKI

Ekipa Iq Tax
IQ TAX realizuje zasadę poufności obejmującą listę klientów oraz prowadzone projekty.
Identyfikując obszary naszych doświadczeń oraz obsługiwane podmioty chcielibyśmy jednakże podkreślić, że zajmowaliśmy się obsługą spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji, spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na innych giełdach europejskich, funduszy inwestycyjnych, banków i domów maklerskich.
Obszary naszych kompetencji obejmują większość branż i sektorów gospodarki: handel i dystrybucję, fmcg, branżę farmaceutyczną, informatyczną, nieruchomości (developerską i budowlaną), transport i logistykę, hotelarską, energetykę, bankowość i finanse, reklamę i media oraz przemysł.

Nasi specjaliści zrealizowali w swojej praktyce liczne projekty audytorskie, przeglądy finansowe, due diligence, wyceny spółek, usługi związane z wykrywaniem nadużyć gospodarczych, usługi doradcze oraz usługi w zakresie księgowości i podatków.

Doradzaliśmy i obsługiwaliśmy procesy IPO na GPW oraz na rynku New Connect.

Nasze doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, wycen oraz doradztwa dla firm o różnym profilu działalności, funduszy inwestycyjnych oraz banków, a tym samym wiedza w zakresie funkcjonowania biznesu i działów finansowych przedsiębiorstw stanowi naszą wartość dodaną i pozwala lepiej wspierać Klientów w prowadzeniu ich biznesu.

Dysponując doświadczeniem z zakresu audytu finansowego oraz dziedzin pokrewnych jesteśmy świadomi, jak duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy ma sprawdzona metodologia oraz kompetencje personelu w zakresie wykonywania funkcji finansowo-księgowej.

Usługi świadczone są przez najwyższej klasy specjalistów księgowych, biegłych rewidentów, posiadających doświadczenie w pracy w międzynarodowych i polskich korporacjach m.in. z tzw. "wielkiej czwórki".