OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Ekipa Iq Tax
Oferujemy korzyści dla klientów płynące ze współpracy z naszą firmą w obszarze obsługi i zarządzania dokumentacją płacowo - kadrową pracowników. Powierzając naszej firmie świadczenie takich usług klienci zyskują gwarancję poufności dotyczącą informacji o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwie oraz o danych osobowych pracowników, jak również redukcję kosztów.


__________________________________________________
W zakresie usług płacowych proponujemy w szczególności:
 • miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń personelu z uwzględnieniem obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika, sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu pracodawcy,
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych,
 • przygotowywanie płatności wynagrodzeń i zobowiązań finansowych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • kontakty z ZUS oraz organami podatkowymi.
__________________________________________________
W zakresie usług administracji kadrowej oferujemy przede wszystkim:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zmianą warunków oraz ustaniem stosunku pracy,
 • ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie raportów kadrowych.

Świadczymy również usługi doradcze w obszarze kadr i płac, przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania, opracowujemy systemy wynagrodzeń. Dokonujemy przeglądów rozliczeń płacowych wraz z weryfikacją dokumentacji.