DORADZTWO PODATKOWE

Prezes Iq Tax

Doradztwo podatkowe to przede wszystkim rozpoznanie złożonych i często niewykorzystanych możliwości podatkowych poprzez analizę i ocenę indywidualnych potrzeb klienta i przekształcenie ich w realistyczny plan. To również możliwość opracowania długofalowej strategii podatkowej.

W codziennej praktyce zajmujemy się doradztwem podatkowym dla biznesu, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Współpracujemy z naszymi klientami w obszarze podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków międzynarodowych oraz cen transferowych.

Nasi współpracownicy to zespół specjalistów i doradców podatkowych mających wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym uzyskane w międzynarodowych spółkach doradczych.
Naszym zadaniem jest efektywne i proaktywne wsparcie klientów w ich rozliczeniach podatkowych zapewniając im maksymalny komfort co do zgodności ich działań z obowiązującymi przepisami podatkowymi i prawnymi.
___________________________________________
Zakres naszych usług prezentujemy poniżej:
  • bieżąca obsługa i wsparcie podatkowe,
  • planowanie podatkowe - restrukturyzacja i optymalizacja podatkowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
  • ceny transferowe – przeglądy, analiza, weryfikacja i przygotowanie dokumentacji podatkowej i polityki cen transferowych, analizy benchmarkingowe, wsparcie w uzyskaniu wiążących porozumień cenowych (APA),
  • międzynarodowe prawo podatkowe - doradztwo obejmujące międzynarodowe aspekty podatkowe, umowy międzynarodowe, przepisy wspólnotowe,
  • podatkowe i prawne przeglądy due diligence, niezależne przeglądy i audyty podatkowe,
  • postępowania i kontrole podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne,
  • zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych, przygotowywanie wniosków i reprezentowanie podmiotów w trakcie postępowania,
  • doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, kwestie międzynarodowe i wspólnotowe,
  • rozliczenia podatkowe i kwestie ubezpieczeniowe expatów i osób oddelegowanych,
  • wsparcie w ramach postępowań karnoskarbowych.