DORADZTWO FINANSOWE

Ekipa Iq Tax

Szerokie pojęcie usług doradczych przekładamy na konkretne obszary, w których doradzamy naszym klientom. Są to wszelkie usługi doradcze w zakresie finansów takie jak corporate finance - sporządzanie analiz ekonomiczno finansowych, wyceny spółek, due diligence, audyt wewnętrzny, zarządzanie finansami.

Świadczymy również usługi związane z wykrywaniem nadużyć gospodarczych w przedsiębiorstwie tzw. forensic audit, przygotowujemy części finansowe prospektów emisyjnych oraz uczestniczymy w procesach M&A.

Wchodzące w zakres naszych kompetencji usługi doradcze w obszarze finansów obejmują następujące zagadnienia:
  • analizy ekonomiczno – finansowe,
  • wyceny spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych, sprzedaż spółek lub ich części,
  • doradztwo korporacyjne w zakresie fuzji i przejęć związane z procesem nabycia akcji/udziałów, przekształcania podmiotów i ich łączenia,
  • sporządzanie raportów due diligence,
  • sporządzanie biznes planów,
  • analiza opłacalności projektów inwestycyjnych,
  • doradztwo w zakresie wyboru finansowania,
  • sporządzanie i przeglądy programów finansowych (budżety),
  • corporate finance - decyzje inwestycyjne związane z alokacją kapitału, decyzje finansowe dotyczące pozyskania kapitału.